18 november 2009

Fungerande familjer, tryggt samhälle

I Svenska Dagbladet idag presenterar Folkhälsoinstitutet hur pengarna från regeringens och folkhälsominister Maria Larssons (KD) satsning på frivilligt föräldrastöd ska fördelas. Glädjande nog är Huddinge en av de medverkande kommunerna i 70-miljonerssatsningen, som sägs vara den största i sitt slag i världen.

Starka och fungerande familjer är en förutsättning för ett starkt och tryggt samhälle. Det är bra att regeringen på det här sättet stimulerar kommunerna att satsa på långsiktigt förebyggande arbete, som ju annars lätt riskerar att få stå tillbaka för mer akuta problem i besparingstider.

Inga kommentarer: