24 november 2009

Förläng Arlanda-pendeln till Flemingsberg!

Direkttåg från Älvsjö till Arlanda och Uppsala redan år 2012, det är tanken som flygplatsägaren Luftfartsverket tillsammans med SL och Upplands Lokaltrafik presenterar i Dagens Nyheter idag. Ett bidrag till finansieringen är tänkt att komma från de av oss som emellanåt väljer att ta icke miljöklassad bil till flygplatsen, som i förslaget framöver ska betala en avgift på kanske 100 kronor för att komma in på flygplatsområdet.

Kanske är det rätt väg att gå. Men jag förstår ärligt talat inte hur man ska kunna få in tåg i halvtimmestrafik i båda riktningarna redan om ett par år. Citybanan beräknas ju inte vara färdig förrän år 2017 och fram till dess lär vi ha en fortsatt extrem brist på tåglägen mellan Stockholm Södra och Stockholm Central. Vilka tåg är det som försvinner?

Och lyckas man ta sig genom "getingmidjan" till Älvsjö så är det väl lika bra att köra ända till Flemingsberg eller rentav Tumba, eller hur? Flemingsberg är en av de största stationerna i pendeltågssystemet (nr 6 efter Stockholm C, Stockholm S, Älvsjö, Jakobsberg och Karlberg), och Huddinge och Tumba hör också till de större stationerna.

Inga kommentarer: