14 november 2009

Huddinge passerar Eskilstuna och Sundsvall

Huddinge fortsätter växa. När SCB presenterade befolkningsstatistiken för det tredje kvartalet visade det sig att Huddinge i ett svep växt om både Eskilstuna och Sundsvall. För precis ett år sedan passerades Gävle. Med sina drygt 95.000 invånare är Huddinge nu landets 14:e största kommun. Och får vi nu de utlovade satsningarna på infrastrukturen, med Södertörnsleden, Förbifart Stockholm och Spårväg Syd, finns det all anledning att tro att kommunen ska kunna fortsätta växa i en hygglig takt även framöver.

Inga kommentarer: