02 augusti 2010

Långsiktighet vs politisk klåfingrighet

Så var man hemma i Skogås igen efter en vecka i en stuga på det småländska höglandet, utan dator och med usel mobiluppkoppling. Men med TV, tidningar och bil är man ju inte alldeles isolerad så jag har haft lite koll på vad som hänt i världen och till och med kunnat delta lite grann. Fast mest har jag ägnat mig åt att vila och umgås med familjen.

I lördags tog jag en tur till Öland, där jag lyssnade på Göran Hägglunds sommartal på Borgholms torg. Göran Hägglund talade om en hel del konkreta sakfrågor, förstås, som pensionärernas ekonomi och behovet av fler vårdplatser i sjukvården. Men minst lika viktig tycker jag att diskussionen om behovet av långsiktighet var. Tyvärr ägnar sig politiker och tjänstemän på alla nivåer i samhället alldeles för stor energi åt att detaljstyra och reglera sitt ansvarsområde, med hattighet och suboptimering som resultat. Bostadspolitiken är ett sådant område, och Mats Odell ska ha all heder för sitt arbete med att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar på bostadsmarknaden efter tidigare regeringars nyckfulla tillfälliga investeringsstöd för den ena eller andra lägenhetstypen som skapade mer kaos än bostäder, men det finns naturligtvis en mängd andra områden där långsiktighet är av största vikt. Färre klåfingriga politiker och fler kloka, kristdemokratiska gränsvakter är vad som behövs.

En annan viktig nyhet under den senaste veckan var slutrapporten från Delegationen för romska frågor, ledd av Maria Leissner. Jag har sedan jag kom hem för några timmar sedan endast hunnit ögna igenom lite grann av sammanfattningen i "Romers rätt - en strategi för romer i Sverige", men det jag har sett tycker jag verkar lovande. Delegationen förefaller ha vinnlagt sig om att faktiskt lyssna på dem som berörs, romerna själva, och utgå från deras problem snarare än majoritetssamhällets problem med romerna, som ju tyvärr fortfarande är en betydligt vanligare utgångspunkt. Viktigt är också insikten att det kommer att ta tid. Rom byggdes inte på en dag och diskrimineringen av romerna kommer inte att upphöra över en natt. Men på en generation, tjugo år, som rapporten talar om, borde vi väl kunna förändra situationen? Om vi lyckas komma åt den rasism mot romer - antiziganism är ordet som används i rapporten - som idag finns många håll i vårt samhälle.

Men tyvärr lär det inte vara långsiktighet och de stora frågorna som kommer att stå i fokus i debatten några längre stunder. Så fungerar inte medielogiken. Istället är det ständigt nya, klåfingriga detaljlösningar som premieras med medieexponering, livsluften för varje politisk framgångssaga. Jag såg för en stund sedan vår käre utbildningsminister Jan Björklund (fp) debattera skolk i betyget med en hätsk ung vänsterpartist som jag inte uppfattade namnet på. Jag måste erkänna att jag är skeptisk till skolk i betyget. Vi hade ju det systemet när jag gick i skolan och jag är tveksam till om det hade någon större effekt ens på närvaron - och än mindre på det grundläggande problemet, nämligen att alltför många elever lär sig allt för litet i skolan. De rödgrönas motförslag var dock inte bättre. 6.000 nya lärare låter förstås bra, men den som tror att svenska elevers bristande kunskaper beror på att vi har för få lärare per elev borde jämföra vår skola med övriga världen. Personaltätheten står definitivt inte i proportion till resultaten. Och jag är ganska säker på att en jämförelse mellan lärartäthet och skolk skulle ge samma resultat. Problemen för den svenska skolan beror inte på brist på personal.

Men huvudproblemet med att utlova 6.000 nya lärare är förstås att det faktiskt inte är staten som ska anställa dem, utan kommunala skolor och friskolor finansierade med kommunala medel. Vallöftet kommer därför med nödvändighet att leda till ökad statlig detaljstyrning av hur skolorna använder sina ekonomiska resurser - istället för att de skolledare som faktiskt känner till de lokala förhållandena och behoven ska få fatta de viktiga besluten. Gärna fler lärare, men låt besluten fattas lokalt, inte av någon klåfingrig rödgrön rikspolitiker!

Inga kommentarer: