23 juni 2010

Sökes: Fullgod vård för psykiskt sjuka

Idag har jag varit på besök på länskontoret för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Med tanke på Socialstyrelsens rapport som kom igår, "Öppna jämförelser och utvärdering 2010. Psykiatrisk vård – ett steg på vägen", var det ett synnerligen vältajmat besök, och vi hade ett bra och givande samtal.

Socialstyrelsens rapport är inte någon munter läsning, precis. Politiker, tjänstemän och vårdpersonal över hela landet har en hel del att ta tag i, inte minst vi här i Stockholm. Vi ligger visserligen i topp när det gäller satsade kronor per capita när det gäller psykiatrisk vård, och vi är nog det landsting där flest utskrivna patienter får en fast läkarkontakt inom öppenvården efter utskrivningen, men vi ser också att Stockholm hör till de landsting där flest själva säger att de mår dåligt och begår självmord.

När det gäller påpekandet att psykiskt sjuka får sämre somatisk vård, som Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm kommer med på SvD Brännpunkt, kommer det inte som någon direkt överraskande slutsats. Den förtjänar förvisso både att påpekas och upprepas, men vi är nog många som har haft det på känn. RSMH informerade om att medellivslängden inom deras patientgrupp är ungefär 55 år. Cirka 10 år av differensen gentemot hela befolkningen hänför sig till självmord, men ungefär 15 år antas orsakas av medicinering och samsjuklighet. Det behövs en vård som ser och förstår hela patientens situation, som bemöter med respekt och ger även psykiskt sjuka en fullgod vård för deras rent somatiska sjukdomar, som inte sällan åtminstone delvis orsakas av medicineringen.

Det är utopiskt att förvänta sig att vi ska nå upp till samma medellivslängd eller ens en fullt ut lika god somatisk sjukvård för personer med psykiska sjukdomar. Själva sjukdomarna kommer förmodligen alltid leda till ett bortfall av personer som borde få vård men av ett eller annat skäl inte vill. Men dagens gap mellan psykiskt sjukas situation och befolkningen som helhet är helt oacceptabel. Vården måste bli bättre. Jag och vår landstingsrådssekreterare Gabriele fick en hel del goda idéer och inspel under samtalet med RSMH, saker som vi ska jobba vidare med. Räkna alltså med några nya konkreta förslag från oss kristdemokrater innan valet i höst.

2 kommentarer:

idiotjim sa...

'Det är utopiskt att förvänta sig att vi ska nå upp till samma medellivslängd eller ens en fullt ut lika god somatisk sjukvård för personer med psykiska sjukdomar.'

så skriver du och jag undrar varför, alla med psykisk problematik är inte psykos-sjuka eller på annat sätt annorlunda men då man tex kommer till akuten med sin tumme vriden ur led (jo det hände-oont) ser de ens medicinlista och man nerprioriteras ihop med a-lagarna som för övrigt inte heller får det lagen föreskriver.

Karl Henriksson sa...

Jag håller med dig till 100 % och beklagar om jag uttryckte mig otydligt. Självklart ska personer med psykiatriska sjukdomar få lika goda somatisk sjukvård som resten av befolkningen. Men på en statistisk nivå kommer medellivslängden sannolikt alltid att vara lägre, av två skäl. Dels kommer självmordsfrekvensen alltid att vara högre i den här gruppen(även om vi kristdemokrater vill satsa på suicidprevention och en nollvision för självmord så vore det naivt att tro att vi skulle lyckas till 100 %), dels kommer den medicinering som en del psykiatripatienter får att ge kroppsliga biverkningar, vilket under överskådlig framid kan antas ge lägre livslängd. Men det finns också en tredje problematik. Vissa psykiatripatienter känner på mer eller mindre goda grunder en aversion mot vården och kommer i det längsta att undvika behandling av högst behandlingsbara sjukdomar och besvär. I andra fall har personer med psykisk problematik svårt att förstå eller kommunicera vad de lider av. Det betyder alltså inte att ALLA eller ens de flesta med psykiska sjukdomar med nödvändighet kan förväntas få sämre vård, utan det gäller vissa i gruppen men kommer ändå att leda till att man statistiskt sett får sämre vård än andra. Jag ska göra allt jag kan för att se till att gapet minskar för jag tycker att det är ett jätteproblem, men hur mycket vi än försöker så kommer det inte att lyckas till 100 %.