03 september 2010

Vi har räddat Äldreteamet!

Igår, på min 40-årsdag, kom beskedet som jag länge väntat på: Äldreteamet i Huddinge är räddat. Ett intensivt arbete för att få fram ekonomiska resurser har nu gett resultat.

Äldreteamet är ett samarbete mellan landstinget och Huddinge kommun för att ge äldre med många sjukdomar en bra, multiprofessionell vård och omsorg i hemmet, så att de ska slippa ständiga akutinläggningar på sjukhus och kunna vara trygga i att få vård av personal som de känner och som känner dem. Teamet har drivits i ett tidsbegränsat projekt med finansiering via statliga projektmedel. En utvärdering görs just nu och ska presenteras under hösten.

Jag är inte orolig över vad utvärderingen kommer att komma fram till. Äldreteamet är en fantastisk verksamhet. När jag lyssnar på ledande geriatriker som beskriver hur vården och omsorgen om multisjuka äldre bör ges, brukar det vara som en projektbeskrivning för Äldreteamet.

Vi kristdemokrater har hela tiden varit väldigt tydliga: Vi vill ha kvar Äldreteamet i Huddinge och vi vill skapa nya, liknande team i andra delar av länet. I och med gårdagens besked får vi möjlighet att sätta igång arbetet med att hitta en permanent finansieringsmodell för den här typen av verksamhet, för på sikt måste vi komma bort från dagens ganska kortsiktiga anslagsfinansiering. En röst på Kristdemokraterna är en röst för en långsiktig satsning på bra vård för äldre multisjuka.

Jag vill ge ett stort tack till Landstinget och till de kristdemokrater som jobbat för att hitta lösningar och rädda Äldreteamet. Ni gav mig den bästa 40-årspresenten!

Inga kommentarer: