16 september 2011

Alliansens sociala röst har framgång

Förbättringar i sjukförsäkringen och ökade resurser för rehabilitering. Höjt bostadsbidrag för de pensionärer och barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Avdragsrätt för gåvor till välgörenhetsorganisationer och forskning. Även om vi kristdemokrater inte fick igenom att nästa steg i skattesänkningarna för pensionärer ska genomföras redan vid årsskiftet, kan vi känna oss ganska nöjda med det budgetförslag som regeringen kommer att lägga. Vi har fått igenom en lång rad av de viktigaste frågorna vi drivit. I den tuffa ekonomiska situation som råder har regeringen på grund av Kristdemokraternas idoga arbete valt att satsa en hel del på just de människor i vårt samhälle som har det tuffast. Det är tydligt att Alliansens sociala röst har ett inflytande som är långt större än vår andel av valmanskåren. Tur det, för Sverige och inte minst för de mest utsatta grupperna i vårt land!

Inga kommentarer: