22 september 2011

Kvoteringsivrarna möter motstånd

Centerpartiets partistyrelse vill ha en tvångsdelad föräldraförsäkring. Moderaternas partisekreterare öppnar för kvotering i bolagsstyrelser i privata företag. Liknande idéer bubblar med jämna mellanrum upp hos ledande företrädare för det inte alltid så liberala Folkpartiet. Ibland undrar man hur det står till med den ideologiska kompassen hos det politiska etablissemanget även inom Alliansen.

Glädjande nog verkar det finnas ett utbrett motstånd längre ner i partiorganisationerna. 21 av 27 partidistrikt tänker, enligt Svenska Dagbladet, säga nej till den kvoteringsivrande centerpartistiska partistyrelsens förslag. Inte bara Svenska Dagbladets ledarsida utan även en rad kvinnliga distriktsordföranden i MUF tar tydligt avstånd från Sofia Arkelstens kvoteringsidéer. Jag hoppas verkligen att nej-sägarna vinner gehör.

Och gör de inte det så finns där i alla fall en sansens bastion inom Alliansen. Kristdemokraterna tycker inte att politiker ska bestämma vilka som ska få sitta i privata bolagsstyrelser eller hur familjerna ska fördela föräldraledigheten. Sådant bestäms bäst av dem som själva är berörda. Politikens gränser måste göras tydliga.

Bloggar: Tokmoderaten.

Inga kommentarer: