05 september 2011

Vi står på pensionärernas sida

Det kan inte längre råda någon tvekan om vilket parti i regeringen som står på pensionärernas sida. Visserligen fick Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund ge upp kravet att en skattesänkning för pensionärer skulle genomföras redan år 2012, men han - och alla landets pensionärer! - fick i gengäld ett löfte om att skattesänkningen ska genomföras år 2013 eller år 2014, och att sänkningen av pensionärernas skatt då kommer att ha prioriteras före till exempel nästa steg i jobbskatteavdraget.

Men framför allt fick Kristdemokraterna igenom ett höjt bostadstillägg för pensionärer, en av de frågor som vi gick till val på där vi inte hade med oss Alliansen då. Det ger 170 kr per månad för cirka 250.000 pensionärer (varav 200.000 kvinnor) med svag ekonomi. Även nivåerna i äldreförsörjningsstödet höjs, så att de äldre som har de tuffaste ekonomiska villkoren faktiskt får ta del av höjningen fullt ut.

Samtidigt sker en uppräkning av garantipensionen med 213 kr per månad nästa år. Tillsammans leder detta till en nettoinkomstförbättring för garantipensionärer med bostadstillägg med 4.200 kr, dvs 350 kr per månad.

Jag har sett en och annan (välbetald) skribent som tyckt att det där är så lite pengar att det knappt är värt att tala om, men perspektiven är olika. För pensionärer med små inkomster - och ännu mindre marginaler - är de här hundralapparna betydelsefulla. När jag måste välja kommer jag att ta deras parti.

Det var synd att vi inte kunde få igenom sänkningen av pensionärsskatten redan till årsskiftet, men tyvärr var det bara ett av Alliansens fyra partier som valde att prioritera pensionärerna när frågan kom i skarpt läge. Alla de övriga tyckte att krogmomsen var viktigare. Möjligtvis kan det ge en tankeställare till alla de pensionärer som i valet satte sin lit till Reinfeldt och Borg, men framför allt så betyder det att vi kristdemokrater får kämpa vidare. Tids nog kommer vi att kunna genomföra denna den fjärde pensionärsskattesänkningen sedan valsegern 2006.

Bloggar: Bengt Germundson, Conny Brännberg, Josef Tingblatt, Anders Bergsten, Mia Frisk.

Inga kommentarer: