23 september 2011

På tåget till Arlanda

Jag sitter just nu på Upplands-Väsby station och väntar på att Upptåget ska lämna stationen och ta mig till Arlanda. Bra kommunkationer till våra flygplatser är självklart väldigt viktigt för Stockholms som tillväxtregion och att det dyra snabbtåget Arlanda Express och de något billigare Flygbussarna kompletterats med denna möjlighet är förstås bra. För mig som har SL-kort kostar resan 60 kr i tillägg, men kräver alltså även ett byte i Upplands-Väsby.

Igår kväll var jag på dialogforum i Tullinge och pratade kollektivtrafik. Jag berättade där om den planerade nya pendeltågslinjen till Arlanda och Uppsala, som jag hoppas och arbetar för ska gå hela vägen till Flemingsberg och Tumba. Huddinge, Flemingsberg och Tumba är tre av de större stationerna i pendeltågssystemet och Flemingsberg är dessutom utpekat i de regionala planerna som en viktig regional kärna. Bra kommunikationer till Arlanda är väldigt viktigt för att ge utvecklingen i campus-, forsknings- och företagsområdet bästa möjliga förutsättningar.

Naturligtvis är det också viktigt med förbättrade förbindelser till Bromma och Skavsta. Med Tvärbanans förlängning mot Kista/Helenelund kommer det äntligen att finnas en fast spårförbindelse till Bromma flygplats. För Skavstas del får vi sätta vårt hopp till höghastighetsjärnvägen Ostlänken, som än så länge bara befinner sig på ritbordsstadiet. Det finns alltså en del kvar att göra. Den nya pendeltågslinjen till Arlanda och Uppsala, som beräknas starta i december nästa år, är dock ett väldigt viktigt steg på vägen.

Inga kommentarer: