15 september 2011

Färdtjänst för lille Emil och hans pappa

Idag nåddes till sist en överenskommelse mellan färdtjänsten och Stockholms stad angående lille Emil och hans pappa. Båda är synskadade. Emil har rätt till skolskjuts, pappan färdtjänst till jobbet. Däremot har inte pappan haft möjlighet att åka tillsammans med sonen till skolan, eftersom kommunen ansvarar för sonens resa och landstinget för pappans. Nu får pappan extraresor till skolan med färdtjänsten, medan merkostnaden faktureras Stockholms stad (som ju slipper bekosta annan skolskjuts).

Jag berättade för några veckor sedan i SVT ABC att vi jobbar med frågan och försöker hitta en lösning. Det var en rätt så otacksam uppgift och jag har fått en hel del skit för det från folk som verkar ha uppfattat det som att jag på något sätt var den som låg bakom att de inte fick åka tillsammans. När vi idag fattade beslut om att uppdra åt färdtjänstavdelningen att sluta avtal med Stockholms stad i ärendet var det istället Carl Grufman (M), ordförande i färdtjänstutskottet, som fick berätta de goda nyheterna i ABC. Känns lite orättvist. Men vem har sagt att livet är rättvist?

Nåja, huvudsaken är att Emils pappa verkar vara nöjd. Själv är jag också nöjd med avtalet, som blev ungefär som jag hade hoppats, trott och arbetat för. Trist bara att det tog så lång tid att få staden med på tåget.

Inga kommentarer: