02 september 2011

Äntligen avdragsrätt för gåvor!

Regeringen föreslår avdragsrätt för gåvor till välgörenhetsorganisationer och forskning. En gåva på 6.000 kr till en godkänd organisation ger ett skatteavdrag på 1.500 kr.

Jag tycker att det här är ett mycket välkommet steg i rätt riktning. Avdragsrätt för gåvor är en fråga som jag brunnit för länge och jag har även bloggat om den emellanåt, till exempel här. Ett starkt och oberoende civilsamhälle är grunden för demokratin. Ett skattesystem som uppmuntrar till personligt engagemang för människor i nöd gör Sverige till ett bättre land.

Visst kan jag tycka att beloppsgränsen är för låg, begränsningen i vilka organisationer som kan komma i fråga för snäv och de administrativa kostnaderna för höga. Och precis som Frälsningsarmén föreslår borde även företag ges en motsvarande möjlighet till avdrag. Det finns alltså mer att göra för att verkligen öka gåvogivandet och resurserna till det civila samhället. Men regeringens förslag är samtidigt väldigt mycket bättre än ingenting alls. Jag är glad över att vi kristdemokrater har lyckats driva frågan så här långt, samtidigt som jag förstås hoppas på en utveckling motsvarande den i Norge, där systemet steg för steg utvecklats.

Bloggar: Dagens ledarblogg, Caroline Szyber, Lennart Bondesson, Simon Rundqvist, Anders Andersson, Conny Brännberg, Christian Ottosson, Kent Persson, Martin Edgelius,

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Jag har inget emot välgörenhet. Om den som har en slant över skänker denna till något behov så är det bara positivt. Vad jag INTE förstår är varför andra skattebetalare ska stå för en del av den gåvan!

Karl Henriksson sa...

Andra skattebetalare skulle kunna sägas stå för en del av gåvan om den finansierades med nya skatter. Så är det ju inte. Resonemanget bygger av allt att döma på den felaktiga premissen att pengarna egentligen tillhör staten ("andra skattebetalare").