08 november 2005

Kollektivavtal, småföretag & lagens långa arm

För några timmar sedan fattade kommunfullmäktige beslut om att kräva svenskt kollektivavtal av alla entreprenörer. Syftet var förstås att hålla utlänningar borta från svenska jobb, att undvika att företag liknande det lettiska som skulle bygga en skola i Vaxholm får uppdrag i Huddinge kommun.

Problemen med kravet på kollektivavtal är förstås många. Ett är att alla enpersonföretag och alla företag där alla anställda tillhör familjen stängs ute. De får helt enkelt inte sluta kollektivavtal.

Sossarna försökte komma undan den problematiken genom att lägga till att regeln endast skulle gälla "där det finns skäl". Men jag är säker på att det är många utländska företag som inte skulle tycka att det fanns skäl att ställa dessa krav på dem. Och en opartisk domstol skulle med all sannolikhet komma till samma slutsats.

Nu var det för all del så att förslaget redan innan detta tillägg vilade på lösan grund juridiskt sett. Men tillägget gjorde det ännu mindre troligt att reglerna skulle hålla för domstolsgranskning. Resultatet blir att vi riskerar att behöva betala skadestånd till företag som missgynnas av tillämpningen av den nya regeln.

Gärna kollektivavtal eller motsvarande - men kommunens regler ska stämma med gällande nationell och europeisk lag. Och uppmuntra till småföretagande, inte motarbeta företagarna.

(Tyvärr valde Rodney Engman, sosse, fullmäktigeledamot och småföretagare, att utebli denna dag när hennes röst som bäst hade behövts. Det var synd, för jag har svårt att tro att hon skulle dela partiets inställning i den här frågan.)

Inga kommentarer: