12 december 2005

Tal och tystnad om trängselskatten

Jag valde medvetet att ha en tyst dag i fullmäktige idag. Efter att ha börjat jobba klockan fem på morgonen och knappt ha sovit något är man lite lagom mosig fram på kvällskröken, så jag får vara glad att jag höll mig vaken.

En annan som visserligen inte var tyst men efter ett tag i alla fall slutade svara på frågor var kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Högberg (s) i den avslutande interpellationsdebatten om trängselskatten. Visst, man kan tycka att allt borde vara sagt vid det här laget (någon borde göra en sammanställning av hur många timmar som ägnats åt att debattera trängselskatten i fullmäktige sedan valet 2002!), men att inte svara på direkta frågor påminner väl snarast om förre kommunstyrelseordföranden Jan Hjertssons tämligen arroganta uppträdande.

Samtidigt kan man konstatera att det finns frågor som Ann-Marie Högberg borde ha besvarat. Hon borde ha berättat hur hon tänker agera i KSL (Kommunförbundet Stockholms län) när frågan om folkomröstning om trängselskatten kommer upp igen där rätt snart. Kommer hon att agera för att även huddingeborna ska få göra sina röster hörda eller anser hon att den rätten ska vara förbehållen övriga länsinvånare?

Genom att vara otydlig och inte agera skadar hon våra (dvs kommuninvånarnas) intressen.

Inga kommentarer: