08 maj 2007

Utevistelse självklarhet

På kommunfullmäktige igår avhandlades Charlotte Björkmans (hp) motion "Låt de äldre på våra äldreboenden få komma ut i friska luften ett par gånger i veckan". Titeln säger väl det mesta - det här är någonting som borde vara en självklarhet.

Men än så länge finns det, som Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson brukade säga, tydliga regler för kors rätt till utevistelser, men inte för äldre människors.

Det här kommer nog att ändras i och med att värdighetsgarantier införs i landets kommuner, men redan innan dess kan jag konstatera att det finns bra regler i Huddinge kommuns folkhälsoplan: Äldre som bor i kommunens särskilda boenden ska erbjudas utevistelse med hjälp av personalen när de själva så önskar.

Att gå längre - att tvinga ut äldre som inte önskar gå ut - kan i mina ögon vara att gå för långt, ja, alldeles för långt.

Inga kommentarer: