02 maj 2007

Hyresgästerna förtjänar bättre

"Stora protester mot utförsäljning" basunerar Mitt i Huddinge ut. Que? Vilken utförsäljning? Och vilka protester? Ärligt talat har inte jag hört några som helst protester och det har ett väldigt enkelt skäl: Huge kommer att erbjuda möjligheten för hyresgästerna att köpa sina fastigheter, men man kommer inte att försöka övertyga folk som inte själva är intresserade. Det finns ingen anledning att tro att det blir någon massförsäljning.

Det här vet naturligtvis alla inblandade, men Hyresgästföreningen med P-O Brogren i spetsen är inte intresserad av hur det ser ut i verkligheten utan vill istället skapa oro bland de boende. De skapar samtidigt en rättsfråga som, om Hyresgästföreningen mot alla odds skulle vinna, skulle kunna betyda att lägenheterna kan säljas till folk som inte bor i dem. Absurt. Trams.

Det är synd att Hyresgästföreningen på det här sättet ägnar sig åt ohederligt politiskt kampanjande istället för att faktiskt försöka tillvarata hyresgästernas intressen. Speciellt olyckligt är det med tanke på att alla hyresgäster tvingas bidra med pengar till dessa kampanjer, inte bara det fåtal som hör hemma i den yttersta vänsterfalang som Hyresgästföreningen i praktiken företräder.

Hyresgästerna förtjänar bättre.

Inga kommentarer: