11 maj 2007

Jättebra försäljning av centrumanläggningar

Det finns saker som stat och kommun ska syssla med. Det finns också saker som det inte finns någon anledning att de ägnar sig åt. Att driva kommersiella centrumanläggningar är en sådan sak. Därför tycker jag att det är jättebra att Stockholms stad valt att sälja Centrumkompaniet med anläggningar som Skärholmens centrum, Fältöversten och Västermalmsgallerian till brittiska Boultbee. Dels får staden välbehövliga miljarder till viktiga investeringar, dels förbättras konkurrensen genom att stadens politiker inte längre frestas att särbehandla de centrum som ägs av staden.

Inga kommentarer: