30 maj 2007

Mona Sahlins högmod och hat

Mona Sahlin (s) och hennes kumpaner visar en sällsynt storsinthet när de "är beredda att sträcka ut" sin hand och diskutera jämställdhetsbonus och en utvecklad föräldraförsäkring om regeringen skrotar förslaget om vårdnadsbidrag. Wow! Ett oppositionsparti som är beredda att diskutera regeringens förslag om de skippar ett viktigt vallöfte. Man blir nästan häpen över den högfärd ett sådant uttalande utstrålar. Det är som vore man tillbaka i den socialdemokratiska hegemonins 60- och 70-tal. Nej du, Mona, om du vill vara med och leka efter att ni förlorade valet så får du nog allt vara beredd på att acceptera att väljarna faktiskt gett regeringen ett tydligt mandat även vad gäller familjepolitiken. I det mandatet ingår att man ska införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

För övrigt är det nästan snuskigt att läsa vilket hat ledande socialdemokrater känner inför tanken att människor ska få möjlighet att vara hemma med sina egna barn upp till tre års ålder. Man ösar på med allehanda argument, varav många har ingen eller mycket liten sanningshalt. Påståendet att vårdnadsbidraget skulle leda till större barngrupper och försämrad kvalitet i förskolan är till exempel nästan absurt. Idag är ju problemet att det inte finns tillnärmelsevis så många förskollärare som man skulle önska. Något färre barn i förskolan kommer därför sannolikt innebära att andelen förskollärare ökar, vilket skulle vara välkommet. Och inte minskar resurserna till förskolan för att fler föräldrar väljer ett för kommunerna billigare alternativ, nämligen att ta hand om sina egna barn - naturligtvis under förutsättning att de samlade resurserna för förskola och olika alternativ till förskola (t.ex. vårdnadsbidrag) hålls på motsvarande nivå som idag, vilket ju ytterst är en fråga för kommunerna.

Min gissning är att det som skrämmer socialdemokraterna allra mest är att vårdnadsbidraget skulle göra att småbarnsföräldrar fick större makt över sina egna liv. För ett parti vars strategi länge har varit att exploatera människors känsla av maktlöshet är en sådan framtid fruktansvärd. Må den komma!

Inga kommentarer: