15 maj 2007

Vi sänker skatten!

För andra året i rad sänker den borgerliga majoriteten i Huddinge skatten. 15 öre år 2008 och 13 öre år 2007 kan tyckas vara väldigt små siffror, men med tanke på att det tidigare endast skett en (1!) skattesänkning i Huddinges hela moderna historia, om mina sagesmäns uppgifter är korrekta, får det ändå ses som ett genombrott.

Nu kan man naturligtvis tycka att kommunalskatten borde sänkas ännu mer, men vi går i alla fall från att för ett par år sedan ha haft de högsta skatterna på Södertörn och en av de högsta skattesatserna i hela Stockholms län till att ligga på genomsnittet för Södertörnskommunerna. Vi ligger dock fortfarande fruktansvärt långt från länets lågskattekommuner och med tanke på kommunens geografiska läge utmed Stockholms stads södra gräns är det förstås särskilt påtagligt att skatten där är mer än 2 kr lägre per intjänad 100-lapp.

Dit kommer vi inte att komma inom överskådlig framtid (om någonsin), men vi ger i alla fall huddingeborna lite mer makt över sina pengar och sina egna liv genom den femtonöressänkning som vi nu lägger förslag om.

Inga kommentarer: