09 april 2008

Anhörigstöd lagstadgas

Enligt DN kommer Maria Larsson idag att lägga fram ett förslag om att anhörigvårdare ska få laglig rätt till stöd från kommunen. Det tycker jag låter bra. För Huddinges del innebär det ingen direkt skillnad - alla de former av stöd som nämns i artikeln erbjuds redan idag. Därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre - det både kan och vill vi bli. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att utveckla anhörigstödet i kommunen.

Inga kommentarer: