01 april 2008

Elever taktikväljer matte och språk

Just idag får man försöka sålla bland nyhetsartiklarna. Jag hoppas verkligen att det här inte är ett skämt, för DN-artikeln säger precis det som jag under många års tid önskat att få höra: att gymnasieelever väljer krävande kurser som ger gedigna kunskaper istället för mer lättviktiga. Man kallar det att "taktikvälja" - men det är i så fall en taktik som är bra för eleven och för Sverige som land. Vi behöver fler människor som är duktiga i matematik och språk, och vi ska inte vara oroliga över att eleverna tar på sig för mycket skolarbete så länge det är skolarbete som faktiskt leder till viktiga kunskaper för framtiden.

Inga kommentarer: