16 april 2008

Huddinge sänker avgift i äldreomsorgen - retroaktivt!

Ja, jag tänkte väl att du skulle bli nyfiken av den rubriken. Och det är faktiskt helt sant, också. Idag fattade vi beslut i nämnden om att sänka avgiften för snöskottning. Enligt gällande taxa ska man betala 1.500 kr per år för denna tjänst, oavsett om det blir någon snö eller inte. I år har det som bekant inte blivit så mycket av den varan - även om en och annan kund faktiskt fått minst 5 cm snö och därför fått insatsen utförd vid något tillfälle under vintern. Hur som helst, enligt det beslut som fattades idag (och som slutgiltigt måste fastställas av kommunfullmäktige) ska det istället kosta 300 kr per insats upp till ett maximibelopp om 1.500 kr per år. Retroaktiviteten innebär att räkningen som skulle ha gått ut nu i april uteblir. Det känns inte fel att inte få in några intäkter på det här när vi nu faktiskt inte haft några kostnader, och avgiftsintäkterna är ändå så pass små att det inte påverkar budgeten i det stora hela.

Inga kommentarer: