14 april 2008

Förbättring på gång för de sämst ställda pensionärerna

I Svenska Dagbladet idag skriver de fyra borgerliga partiledarna om regeringens äldrepolitik; de utmärkta (kd-märkta) satsningarna på äldreomsorg, tandvård och valfrihet för äldre framhålls förstås, men artikelns huvudsakliga fokus är på pensionerna. För de flesta pensionärer ökar pensionerna rejält nu när regeringens jobbpolitik ger bra resultat, men partiledarna gör klart att en satsning på de äldre som har det sämst ställt är på gång. Kristdemokraterna gick redan i valet ut med att vi ville höja garantipensionerna och Göran Hägglund har gång på gång fört upp frågan på dagordningen. Det finns anledning att hoppas på att han nu har fått med sig hela regeringen så att vi senast från och med nästa år kommer att kunna se en rejäl förändring för dessa runt 800.000 personer, flertalet av dem kvinnor.

4 kommentarer:

Susanné sa...

"Förbättring på gång för de sämst ställda pensionärerna" I vilken värd lever du i???????
Min pappa 80 år fick sina tänder lagade för 160:- för 5 år sedan, men som sjukpensionär har man inte en suck att gå till tandläkaren. Så kom inte att påstå att det blir någon förbättring för dom sämst ställda pensionärerna. Det finns ingen politiker som överhuvudet tänker på sjukpensionärerna.

Uppsalapensionär sa...

Hallå KD

I sista valet röstade jag för första gången i mitt liv borgligt med det alliansparti Kd som framstod som mänskligast och med fastighetsskatten i högsätet i kombination med andra vallöften. Vad som helst framstod som bättre än HSB-regimen - trodde jag.

I dag kan jag konstatera att jag gjorde mitt livs största politiska misstag. Jag känner mig med många i bekantskapskretsen grundlurad av Kd och det här röstmisstaget kommer aldrig att upprepas.

Vallöften och resultat:

- Fastighetsskatten blev en avgift på 6000 per år för vår enkla fritidsbostad - en höjning jmf med tidigare

- Familjens uppskjutna reavinst på en villaförsäljning blev ett tricksararrangemang med en retroaktiv (!) avgift på hela uppskovsbeloppet - för att undvika ränteavdrag för den ränta det egentligen handlar om på den egentliga och vilande reavinstskulden. Stort tack för denna extra kostnad för oss pensionärer som låtit en villa gå vidare till en yngre familj och satsat på ett mindre krävande boende på äldre dagar. Det retroaktiva tilltaget var dessutom en politisk svinaktighet som var omöjlig att förutse i förväg.

- Bensinskatten har höjts drastiskt i motsats till Kd´s vallöften i skuggan av en allt mer hysterisk miljödebatt där de oövertänkta besluten nu tas på löpande band. Fast nog borde särskilt Kd vara lyhörd för att man inte med samhällssubventioner skall hälla mat (etanol) i biltankarna med tanke på de nu allt mer drastiska priskonsekvenserna för baslivsmedel världen runt.

- Vi pensionärer lever på uppskjutna löneinbetalningar och ser nu hur skatten sänks drastiskt för de som i dag har arbetslön (det nya skattefrälset) före pensionsålder jmf med oss som har en uppskjuten arbetslön som pension. Resultatet känns uppriktigt sagt för djäkligt. Särskilt som pensionslönen i sig är en rejäl sänkning jmf med arbetslönen. Vi som är 65+ är minst 30 % av landets befolkning och knappast någon av oss kommer att rösta på ett Alliansparti i fortsättningen.

Ovanstående är bara några exempel på Kd´s svek i synnerhet och Allianspartiernas svek i övrigt och jag känner många som känner som känner på det här sättet!

Karl Henriksson sa...

Förlåt, jag skulle naturligtvis ha skrivit "Förbättring på gång för de sämst ställda ålderspensionärerna" för att exakt uttrycka vad jag menade... Hur som helst, om en pensionär får 7.277:50 kr per månad före skatt tycker jag att det finns all anledning att arbeta för förbättringar - oavsett om man lyckas hitta någon som har det ännu sämre eller inte.

Karl Henriksson sa...

Till "Uppsalapensionär":

Jag tror att du missförstått hur det går till när man genomför politiska förhandlingar. Det sker sällan eller aldrig att ett litet parti får igenom allt som man önskar. Man tvingas ge och ta - och ju mindre man är, desto mer tvingas man ge.

Det nya fastighetsskattesystemet är inte likadant som det som Kristdemokraterna gick till val på. Det främsta skälet till det är att de flesta som valde Alliansen tog Moderaternas valsedel och moderaternas store ideolog, finansminister Anders Borg, är ingen vän av sänkt fastighetsbeskattning. Våra representanter kämpade med näbbar och klor för att få igenom ett system som ligger närmare Kristdemokraternas förslag, inte minst med ett lägre beloppstak.

Med bensinskatten är det annorlunda. Där skämdes jag och många av mina partikamrater i Huddinge över partiets förslag om sänkt skatt och är glada över att partiledningen tänkt om. Även om det svider när man tankar så är det bra för landet med höga skatter på miljöförstörande produkter.

Beträffande pensionerna så var det just garantipensionerna vi koncentrerade oss på en höjning av - både i valrörelsen och senare. Visst har det blivit skattesänkningar även för pensionärer, men att jobbavdraget var just för dem som har jobb var väl knappast någon hemlighet?