05 april 2008

"Fixar-Svea" dyker upp

"De fixar vardagens problem" var rubriken för en intressant artikel i dagens Svenska Dagbladet. Jag träffade Kerstin på Anhörigcentralen idag när jag stod i Skogås C och delade ut flygblad om kommundelningen. Hon hade också läst artikeln och blivit intresserad. Hemtjänsten, Händige Fixaren, väntjänst och volontärverksamhet är bra alltihop, men det finns säkert fortfarande sådant som hamnar mellan stolarna och ingen riktigt tar tag i. Frivilligverksamheten kan utvecklas, och det är bra att det sker utifrån lokala initiativ, som artikelns exempel från Adolf Fredrik på Norrmalm.

Inga kommentarer: