06 oktober 2008

Anhörigvård och Attendo Cares nya äldreboende

Efter en veckas kringflackande semester i Italien har jag nu återkommit till hemtrakterna och arbetet. Och vilken dag det var! Jag har hunnit med en anhörigträff på Eklundens seniorcentrum i Trångsund, varit talare på ett anhörigseminarium på Huddingegymnasiet tillsammans med Ersta Diakonis direktor Thorbjörn Larsson och författaren och journalisten Mustafa Can, intervjuats för TV Östra om Attendo Cares nya äldreboende i Flemingsberg och för Hyresgästföreningens tidning om den nya hyressättningsmodellen för äldreboenden. Dagen avrundades med kommunfullmäktige, där den mest intensiva debatten handlade just om Attendo Cares planerade nya äldreboende. Samtliga partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom mark- och exploateringsavtalet med byggherren Senectus AB, men (s) och (mp) ville att den planerade hyresgästen Attendo Care - som inte är någon part i mark- och exploateringsavtalet - skulle ha avkrävts någon slags plan för hur de ska bedriva sin äldreomsorgsverksamhet, förutom att de precis som alla andra äldreboenden ska följa alla gällande lagar och regler. Naturligtvis är det så att äldreboendet i Flemingsberg ska leva upp till de kvalitetskriterier som Huddinge kommun ställer upp om de vill vara med i en framtida upphandling av äldreomsorgsplatser i Huddinge kommun, men att avkräva en redogörelse för hur vården ska bedrivas innan man ens vet om det ska vara demensboende, korttidsplatser eller ålderdomshem är rent ut sagt fånigt. Men när jag tänker tillbaka på dagen får jag försöka att tänka mindre på fullmäktigedebatter och mer på de många spännande möten med anhörigvårdare som jag hade tidigare under dagen. Det är sådant som verkligen för uppdraget som äldreomsorgsnämndsordförande att kännas meningsfullt.

1 kommentar:

Emma sa...

Kikade in här och vill bara lämna lite fotspår efter mig :)