28 oktober 2008

Daniel ny kommunstyrelseordförande

Så var det då till sist klart: Daniel Dronjak Nordqvist (m) blir ny kommunstyrelseordförande i Huddinge från och med årsskiftet. Man skulle kunna dra växlar på att det är en rejäl föryngring - Daniel är med sina 35 år mer än 30 år yngre än Bosse Trygg, som han efterträder - men den allra tydligaste signalen är nog trots allt att Moderaterna och majoriteten i Huddinge fortsätter på den framgångsrika väg vi har varit inne på de senaste åren. Daniel har samarbetat nära med Bosse Trygg under de år som han lett Moderaterna, först i egenskap av politisk sekreterare och sedan maktskiftet 2006 som kommunalråd. De har säkert haft olika åsikter vid åtskilliga tillfällen, men jag har inte sett några tecken på annat än att samarbetet dem emellan har fungerat bra, mycket bra. Vi ska alltså inte förvänta oss några dramatiska förändringar. Och det är bra. Vi är på rätt väg; den kommunala servicen förbättras, ekonomin är välskött och skatten har hittills kunnat sänkas två gånger under den här mandatperioden. Huddinge håller på att bli en bättre kommun att leva, bo och verka i. Det viktigaste just nu är att den positiva utvecklingen inte bryts av ett maktskifte vid valet 2010 utan att vi i lugn takt ska kunna fortsätta forma kommunen i rätt riktning.

Newsdesk Dagens Samhälle SvD GP

Inga kommentarer: