20 oktober 2008

Vad ska hända med fritidshemmen?

Barngrupperna i Stockholms stads fritidshem har de senaste 15 åren fördubblats, enligt en ny rapport som Svenska Dagbladet hänvisar till. Om man undersökte saken skulle man förmodligen hitta liknande siffror runt om i länet och landet.

Vad ska hända med fritidshemmen? kan man fråga sig.

Ett scenario som jag skulle vilja att vi undersökte är ett utvecklat samarbete med föreningslivet, inte minst idrottsföreningarna. Många barn spelar idag fotboll, handboll eller innebandy. De rider, simmar och friidrottar. Jättebra! Men som det ser ut nu ska all den här frivilliga idrotten ske efter skolan och fritids. Tiden som föräldrar och barn tillbringar tillsammans handlar ofta om att skjutsa runt dem till olika aktiviteter.

Om fotbollsträningen istället var en del av fritids, i fotbollsklubbens regi, skulle kanske trycket på fritidspedagogerna minska samtidigt som föräldrar och barn kunde få mer kvalitetstid tillsammans. Jag inser förstås att det här inte skulle kunna genomföras utan vidare. Det skulle kräva förändringar hos såväl skolor och fritidshem som hos idrottsföreningarna. Tränare som försöker kombinera ett åtta-till-fem-jobb med barnens idrott hamnar i kläm. Det skulle också bli nödvändigt att göra omdisponeringar av planer och andra idrottsanläggningar.

Men jag tror att det finns så stor positiv potential att det ändå är värt att titta på. Livspusslet måste lite lättare att lägga för både föräldrar och barn.

Inga kommentarer: