10 oktober 2008

Invigning hos Väntjänsten

Idag hade vi invigning av Väntjänstens nya lokal vid Sjödalsparken i Huddinge. Väntjänsten är ett samarbete mellan Röda Korset, SPF Orlången och Svenska Kyrkan, ett nätverk av frivilliga som besöker äldre människor i kommunen. Jag är så glad att de finns, för utan människor som de kommer vi aldrig att ha någon möjlighet att komma till rätta med den ensamhet och sociala isolering som många äldre känner idag, och jag är glad att Huddinge kommun kan gå in och stödja dem med en lokal som de kan arbeta utifrån. Ungefär det sade jag också i mitt invigningstal innan jag klippte bandet, och så tackade jag dem förstås för det fantastiska arbete de utför.

Inga kommentarer: