24 oktober 2008

Samarbete eller sönderfall?

Om det stämmer, som diverse media rapporterar idag (SvD, SvD, DN), att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet gemensamt bestämt sig för att köra över Kristdemokraterna i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning, signalerar det mycket tydligt att allianssamarbetet har kommit in i en ny fas: sönderfall. För om det är okej att köra över Kristdemokraterna i en verkligt central fråga för partiet, finns det naturligtvis ingen som helst anledning för Kristdemokraterna i riksdag och regering att inte komma överens med oppositionen i andra frågor.

Om inte de fyra partierna i Alliansen kan komma till en överenskommelse som är okej för alla parter får man väl helt enkelt göra som med kärnkraftsfrågan: vänta med den till nästa mandatperiod. Det finns ingenting - ingenting! - som tyder på att ändringen av äktenskapslagstiftningen är akut. Att försöka forcera fram en snabb förändring av grunderna för en lagstiftning baserad på tusentals år av tradition och beprövad erfarenhet känns fullständigt onödigt.

Jag hoppas fortfarande på att Fredrik Reinfeldt ska visa att han vill vara en samarbetsledare för Alliansen under hela den här mandatperioden. Det enda sättet han kan göra det på är att stoppa sönderfallet - och det enda sättet han kan stoppa sönderfallet på är genom att regeringen inte lägger fram något förslag som går på tvärs mot Kristdemokraternas ideologiska övertygelse.

4 kommentarer:

Jenny sa...

Eeh... Äktenskapet är en relativt ny instiftelse som skulle se till att befrämja barnafödandet kring 16-1700-talen. Så några "tusentals år tradition" eller "beprövad erfarenhet" är det knappast frågan om! Dessutom är det inte så längesedan kvinnor fick prästvigas, t ex. Eller fick rösträtt, för den delen. Allt som är gammalt är inte av godo. Tänk efter och kolla upp fakta innan du uttalar dig!

Karl Henriksson sa...

Tack för din kommentar. Det är spännande om det faktiskt finns folk som tror att äktenskapet uppfanns på 1600-talet. Men du kanske snarare menar de svenska reglerna för den kyrkliga vigseln från 1686 och den svenska civilrättsliga lagen från 1734 snarare än själva äktenskapet? Äktenskapet fanns naturligtvis långt tidigare, såväl i Dverige som i resten av världen, det finns det väldigt, väldigt, VÄLDIGT goda belägg för. Det är, precis som du säger, viktigt att tänka efter och kolla upp fakta innan man uttalar sig...

Jenny sa...

Ja, FORMEN av äktenskapet som det ser ut nu är alltså väldigt ny. Och, som sagt, ålder intygar för övrigt inte kvalitet. Även om "äktenskap" som fenomen funnits sedan en längre tid tillbaka betyder det inte att det är bra. Tvångsgifte har funnits en lång tid i vissa kulturer - har sina nackdelar i mina ögon. Och så vidare.

Karl Henriksson sa...

Formen för äktenskapet har förändrats successivt, såväl före som efter att Svea rikes lag antogs av riksdagen år 1734. Grunden för äktenskapet - att det handlar om en kvinna och en man - har däremot varit konstant genom hela det kristna Europas historia och går att härleda såväl till antikens Rom som de gamla grekerna. Det är den grunden man nu vill förändra - och det utan att ens ordentligt kunna redovisa vilket praktiskt problem som man därigenom skulle lösa.