27 oktober 2008

Dryga böter gör mig gnällig

Som kommunpolitiker i Stockholms kranskommuner längtar man emellanåt efter att allt det bra man gör ska uppmärksammas, men som mediesituationen ser ut är medieskuggan för en kommun som Huddinge - befolkningsmässigt ungefär lika stor som Sundsvall eller Gävle - nästan helt kompakt. Och när vår lokala gratistidning Mitt i Huddinge väl skriver om någonting politiskt är det sällan positivt.

Jag plockade veckans nummer på vägen till bussen hem från kontoret idag. En artikel handlar om äldreomsorg. Rubriken är "Huddinge måste böta halv miljon" och handlar om en dom i kammarrätten där Huddinge kommun döms att betala 460.000 kr. Den enda person som intervjuas är jag. Kul.

Visst kan man konstatera att kvinnan som artikeln handlar om fick sitt biståndsbeslut när socialdemokraterna fortfarande styrde och de fortfarande hade makten när hon borde ha fått sitt behov tillgodosett av kommunen (även om det förstås inte framgår av artikeln).

Visst kan man också konstatera att kvinnan under tiden hon väntade på en plats i Huddinge bodde på ett äldreboende i sin hemkommun Mullsjö. Man kan också konstatera att hon ska ha fått ett erbjudande om plats i kommunen, men tackat nej till det - även om dokumentationen av detta brister.

Vi har sedan den nuvarande, borgerliga majoriteten kom till makten lagt ner mycket arbete för att få rutinerna för dokumentation att fungera - i biståndshandläggningen, vid platserbjudanden och ute på enheterna som utför vården och omsorgen. Idag fungerar det - om inte perfekt, så åtminstone väldigt mycket bättre än tidigare.

Vi har också sett till att alla får erbjudande om plats inom tre månader från biståndsbeslutet - oavsett om vi har budgeterat för det eller inte. Så uppfattar jag inte att det var tidigare.

Det hade känts rimligt att jag fått ta åt mig lite av äran över att det faktiskt fungerar bra idag. Istället hängs man ut i tidningen för att det inte fungerade när vi kom till makten. Det känns orättvist. Men man får väl hoppas att väljarna ser bortom mediebilden och kan konstatera att saker och ting faktiskt utvecklas åt rätt håll inom äldreomsorgen.

Så där, nu har jag fått gnälla av mig lite. Jag hoppas att ni stod ut med det. I morgon är en ny dag. Då ska vi fortsätta förbättra äldreomsorgen i Huddinge. Förhoppningsvis kommer vi så småningom få beröm för det.

Inga kommentarer: