16 oktober 2008

Varför flyttar 55-plussarna?

Huddinge kommun hamnar nästan alltid i toppskiktet när det gäller befolkningsökning i landet. Men inte när det gäller åldersgruppen 55-69 år. Titta på statistiken över nettoinflyttning 2005-2007 i den här åldersgruppen, som Dagens Samhälle publicerat. Huddinge ligger här på plats 288 bland landets 290 kommuner, endast storstäderna Stockholm och Göteborg har större nettoutflyttning i denna grupp.

Varför vill den som är i pensionsåldern inte bo kvar i Huddinge? Av statistiken att döma är det många som flyttar till sina sommarställen; Norrtälje, Simrishamn, Gotland och Orust ligger alla högt upp på listan. Från Huddinge är det utan tvivel en hel del som flyttar in till stan också, även om Stockholm som sagt har en ännu högre nettoutflyttning. Många flyttar säkert hem till de trakter som de en gång flyttade hit från.

Men även om det ofta finns goda förklaringar till varför folk flyttar, måste vi fundera på vad vi kan behöva göra för att Huddinge ska bli en mer attraktiv kommun att bo i när man passerat 50. Vad är det man saknar när man väljer att flytta? Hur kan vi bli bättre? Jag hoppas att man i kommunen kommer att ställa frågan "varför" till utflyttarna och göra en ordentlig analys av resultatet.

Inga kommentarer: