24 mars 2010

Ett steg mot friare universitet

Ibland läser man ett politiskt förslag till förändringar och blir chockad - inte för att förslaget är uppseendeväckande utan för att det är uppseendeväckande att det inte redan är som förslaget föreslår. Så är det med de förslag till förändringar av styrningen av våra universitet och högskolor som den ansvarige ministern Tobias Krantz (fp) presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Blotta tanken att universiteten - som borde vara utposter för ett fritt och oberoende tänkande - inte ens skulle ha rätt att bestämma sin interna organisation eller vilka kategorier av lärare de vill anställa är fullkomligt absurd.

Nej, om något kan man väl tycka att högskole- och forskningsministern inte går tillräckligt långt i sin ambition att ge universiteten mer frihet. Decennier av socialdemokratisk detaljstyrning kommer inte att försvinna i ett svep. Vi får därför hoppas på att den här reformen följs av fler. Sverige skulle må bättre med friare universitet och högskolor.

Inga kommentarer: