27 mars 2010

Skattepopulism står Sverige dyrt

"Skattepopulism står Sverige dyrt" är rubriken på en debattartikel av Thomas Östros (s) i Svenska Dagbladet idag. Rubriken kan jag helt och hållet ställa mig bakom - men i övrigt är artikeln en erbarmlig läsning. Låt mig ta några exempel.

För det första lyckas Thomas Östros beskriva regeringens ekonomiska politik under den här mandatperioden utan att med ett ord antyda att det har funnits någon finanskris eller lågkonjunktur. Alla - inklusive Thomas Östros - vet att den svenska statens ekonomi är väldigt konjunkturkänslig. Kommer det en djup lågkonjunktur - och den vi nu genomlever sägs vara den värsta på mer än ett halvsekel - så kommer överskott i statsbudgeten förvandlas till underskott såvida inte paniknedskärningar eller panikskattehöjningar genomförs, åtgärder som ytterligare skulle fördjupa lågkonjunkturen. När Thomas Östros beskriver verkligheten vet alltså såväl han själv som alla hans hyggligt välinformerade läsare att han förvrider och försöker dölja grundläggande fakta för att måla upp en bild som helt enkelt inte är sann.

För det andra väljer Thomas Östros att räkna ihop alla idéer och förslag om skattesänkningar som företrädare för de olika allianspartierna presenterat - och kritiserar sedan effekten av dem. Men såväl Thomas Östros som Alliansens företrädare och alla normalbegåvade väljare inser förstås att ett förslag inte är Alliansens politik förrän alla fyra allianspartierna har ställt sig bakom det. Om Thomas Östros hade bett Riksdagens utredningstjänst beräkna effekten av de förslag som regeringspartierna gemensamt ställt sig bakom skulle resultatet bli helt annorlunda. Men att Alliansens skattepolitik är ansvarsfull och gör Sverige till ett bättre land att bo, jobba och driva företag i skulle kanske inte passa som relief för en socialdemokratisk debattartikel?

Skattepopulism står Sverige dyrt, var rubriken i den artikel han publicerade, och det är bara att instämma. Sedan Sverige under socialdemokratisk ledning svängde in på vägen att försöka toppa världens skatteliga har landet fallit från en tidigare topposition i välståndsligan. Vi har sett företag flytta och jobb försvinna på grund av skattetrycket. I någon mån har vi väl lärt oss läxan att vårt lilla exportberoende land inte kan strunta i konkurrensen från omvärlden, inte ens på skatteområdet, men när Thomas Östros - för femtioelfte gången - gör ett utfall mot avskaffandet av förmögenhetsskatten inser man att somliga har lärt sig läxan sämre än andra. En skatt som inte ger speciellt mycket inkomster till staten men leder till att investeringskapital försvinner ur landet är direkt destruktiv och bör avskaffas - allt annat är skattepopulism. Speciellt som det populistiska namnet "förmögenhetsskatt" egentligen mest var en dimridå för att dölja att det i första hand var en extraskatt för vanliga, enkla egnahemsägare...

Thomas Östros har helt rätt i att valet i höst blir ett vägval. Ska vi återgå till en negativ spiral av höjda skatter för att finansiera höjda bidrag eller ska vi prioritera en politik för riktiga jobb i riktiga företag som ger alla i samhället ett växande välstånd. Jag föredrar det senare, Thomas Östros det förra.

Inga kommentarer: