12 mars 2010

Studiebesök i Citybanans tunnlar

Jag hade tagit till hyggligt med reservtid. Tjugo minuters extramarginal för en tjugominutersresa. Tyvärr räckte det inte, för i Årsta blev tåget stående. Därför blev jag fyrtio minuter försenad (en timme senare än beräknat) till studiebesöket vid Sveriges viktigaste byggarbetsplats: Citybanan.

Stockholm är en sårbar stad. När det - som igår - är strömlöst på "getingmidjan" mellan Stockholms central och Stockholms södra lamslås inte bara pendeltrafiken (åtta tåg i vardera riktningen i lågtrafik) utan också alla regional- och fjärrtåg. Citybanans pendeltågstunnel kommer att ge en kraftig kapacitetsökning, men också bidra till att sårbarheten minskar.

Jag missade som sagt delar av studiebesöket, men jag fick den viktigaste informationen: Byggarbetena pågår och även om det är ett väldigt komplext projekt så ser det ut som om både tidsplanen som budgeten ska kunna hållas. Glädjande besked, alltså. Och arbetstunnlarna (här den tunnel som går ner från Torsgatan) ser ju fina ut...

Inga kommentarer: