16 mars 2010

Spårväg Syd behövs!

Idag skriver Huddinges kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak-Nordqvist (m) tillsammans med Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (m) och ett antal andra kommunalråd på DN Debatt om hur viktig Spårväg Syd är för Södertörn, Stockholm och därmed Sverige. Det är bara att instämma i deras resonemang. Förbindelserna mellan Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg respektive Älvsjö är centrala för södra Stockholms växtkraft. Vi kristdemokrater - Alliansens verkliga spårvagnsentusiaster - arbetar naturligtvis vidare för att spårvägen ska komma till stånd så snart som möjligt.

Inga kommentarer: