03 mars 2010

Hushållsnära tjänster och sökandet efter en modern socialdemokrati

Ibland låtsas Mona Sahlin som om hon skulle företräda en ny, modern socialdemokrati som vill verka för småföretagens bästa och förstår sig på hur vanliga människor har det. Vissa, som Lotta Gröning, väljer att tro på den bilden.

Det finns anledning att tro att de är besvikna idag. Den rödgröna oppositionens gemensamma löfte om att de ska avskaffa avdragsrätten för hushållsnära tjänster är ett väldigt tydligt och välriktat slag mot såväl småföretagen inom servicesektorn som mot alla de äldre, barnfamiljer och andra som köper tjänsterna.

Det är otvivelaktigt så att reformen med skatteavdrag för hushållsnära tjänster har lett till att fler människor fått jobb och att svartjobb har ersatts av vita. Idag uppges drygt 11.000 människor vara anställda inom hemservicebranschen och år 2008 var det 93.000 personer som gjorde skatteavdrag. Men det här är siffror från en bransch som bara är i sin linda. Om RUT-avdraget får finnas kvar skulle jag tro att såväl antalet anställda som antalet som utnyttjar avdraget kommer att öka väsentligt under åren som kommer.

En rödgrön valseger kommer att slå sönder allt detta. Det kommer att leda till ökad arbetslöshet och att en del återgår till otrygga svartjobb. Och det enda skälet är egentligen att Sahlin och hennes vänner har en ideologisk övertygelse som kräver det - och kanske också ett förakt för traditionellt "kvinnligt" arbete. Fast det är uppenbart att den ideologiska övertygelsen inte sitter djupare än att de själva kan utnyttja avdragsrätten... Det är uppenbart att de som längtar efter en modern socialdemokrati gör det förgäves.

Personligen tycker jag istället att avdraget skulle utvidgas och förenklas. Då skulle ännu fler ta del av möjligheten att köpa hushållsnära tjänster och ännu fler arbeten skapas. Det vinner alla på.

Läs även: Desiree Pethrus-Engström, Anders Sellström, Erik Sjöstedt, Amanda Agestav, Conny Brännberg.

AB AB AB DN DN DN Exp SvD SvD SvD SvD

Inga kommentarer: