17 mars 2010

Invigning av Huddinges största miljösatsning

Just nu pågår invigningen av den största miljösatsningen någonsin i Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes historia - det nya kraftvärmeverket i Igelsta. Kungen är på plats och här i kommunhuset i Huddinge är kommunalrådskorridoren tömd på folk. Själv skulle jag förstås också gärna vara med på invigningen nere i Södertälje, men jag har ett landstingssammanträde om en stund, så jag får blogga på håll istället för på plats...

Igelsta kraftvärmeverk är Sveriges, och ett av världens, största bioeldade kraftvärmeverk. Det ska producera ca 200 MW fjärrvärme och 85 MW miljövänlig el. Elproduktionen motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 100 000 villor. Enligt uppgift kommer det nya kraftvärmeverket medföra att koldioxidutsläppen minskar med ca 75 000 ton koldioxid/år, vilket motsvarar utsläppen från 25 000 bensindrivna personbilar som körs 1500 mil per år. Anläggningen ägs av Söderenergi AB, som genom bolag ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner.

Kraftvärmeverk är naturligtvis inte lösningen på världens klimat- och miljöproblem, men genom att bli bättre på att ta tillvara all den energi som produceras, använda klimatneutrala biobränslen och klimatsmarta transportlösningar kan vi bidra till att minska vår miljöpåverkan. Kombinerar man det med en helhjärtad satsning på energieffektivisering på det sätt som vi gjort i Huddinge kan man med fog säga att man tar sitt miljöansvar. Men det finns förstås ingen anledning att nöjt luta sig tillbaka. Invigningen idag är ett viktigt steg på vägen mot att bli en klimatneutral kommun, men vi är inte framme än.

Inga kommentarer: