29 maj 2010

Barngrupperna behöver bli mindre

Moderaterna gör i Svenska Dagbladet idag ett märkligt utspel om att slopa maxtaket för gruppstorlekarna i förskolan, eftersom få stadsdelar lyckas nå målet om max 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 för de större barnen.

Kristdemokraterna är det parti som tydligast visar att man tagit till sig aktuell forskning och ansluter sig till Skolverkets bedömning att 15 barn per grupp är ett bra riktmärke, men naturligtvis måste det kunna variera beroende på barnens ålder och behov. För små barn är nog dagens tak om 14 barn snarast i högsta laget, egentligen.

Samtidigt kan jag konstatera att läget inte är bättre i Huddinge än i Stockholm. Snarare tvärtom. På vissa förskolor har man genomfört medvetna strategiska val för att få ner barngruppernas storlek genom uppdelning av avdelningarna, men på alltför många håll har grupperna tillåtits växa alltför mycket. Det här kommer att bli en av de stora utmaningarna inför nästa mandatperiod. Vårdnadsbidraget, ökad konkurrens bland förskolorna och en satsning på dagbarnvårdare är tre viktiga ingredienser i arbetet för att kunna minska barngrupperna i framför allt de lägsta åldrarna.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tyckte också att utspelet var märkligt! Ett självmål helt enkelt. Nu visar det sig att det är ett "sabotage", en uppenbar vantolkning av vad Cecilia Brinck sagt. Hon har kommenterat artikeln (11:06). Rubriken "Vi vill inte slopa taket!" säger väl allt. Riktigt fult försök att svärta ner moderaterna av journalisten Anna Gustafsson!

Karl Henriksson sa...

Gott att höra. Tack för tipset! Brukar aldrig läsa kommentarerna i de stora dagstidningarna, det brukar vara för många haters som lusar ner dem.

Anonym sa...

Du kanske såg att det kom en uppföljande artikel idag med rubriken "moderaterna vänder". Vilket känns som en efterhandskonstruktion när man läser artikeln.