18 maj 2010

Värdighetsgaranti, parboendegaranti och trygghetsboende

Idag kom de stora besluten på rad i äldreomsorgsnämnden. Värdighetsgaranti, parboendegaranti och trygghetsboende, vi fattade beslut i ett antal frågor som diskuterats mycket på senare år.

Beslutet om en lokal värdighetsgaranti innebar ett fullföljande av det kvalitetsarbete som vi bedrivit under den här mandatperioden. Värdighetsgarantin består helt enkelt av äldreomsorgens värdegrund i Huddinge, våra kvalitetsdeklarationer för hemtjänst, äldreboende och biståndsbedömning och information om hur man ska gå till väga om man har klagomål eller synpunkter på äldreomsorgen i kommunen.

Parboendegaranti är ju en fråga som diskuterats mycket de senaste månaderna. I Huddinge kan par flytta till servicehus även om bara den ena har biståndsbeslut och naturligtvis i alla våra boenden om båda har beslut, men det finns en del problem att lösa innan vi kan garantera parboende för alla andra par som så önskar. Idag fattade vi beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan och i Mål & Budget för 2011 som kommunfullmäktige ska fatta beslut om i nästa månad föreslås att äldreomsorgsnämnden ska få i uppdrag att införa garantin nästa år.

Beträffande trygghetsboende så fattade vi beslut om ett förslag till modell för hur trygghetsboende ska fungera i Huddinge. Det känns jätteviktigt att vi kommer vidare med den här frågan. Även om vi inte kommer att hinna sätta spaden i jorden för något helt nytt trygghetsboende så kan det kanske bli så att några befintliga hus - till exempel servicehus eller seniorboenden - kan börja omvandlas till trygghetsboenden under den här mandatperioden, och under åren som kommer ska naturligtvis flera nya projekt komma igång, det är åtminstone mitt mål.

Inga kommentarer: