28 maj 2010

Bra boende för döva äldre

Idag skriver både tidningen Kristdemokraten och Stockholms Fria Tidning om bygget av Stockholms första vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda, som påbörjades i Hökarängen i veckan. Det är väldigt viktigt att det finns god äldreomsorg även för den som främst talar teckenspråk och naturligtvis ska vi se till att döva huddingebor som behöver äldreboende ska få plats här när boendet står klart.

Även ett seniorboende för döva planeras. Det är ett gammalt servicehus i Skärholmen som byggs om. Sveriges Dövas Riksförbund står bakom det projektet, som jag tror kommer att bli attraktivt även för döva i Huddinge. Både vård- och omsorgsboendet i Hökarängen och seniorlägenheterna i Skärholmen ligger ju bara en liten bit norr om Stockholmsgränsen så det är nästan på hemmaplan för oss i Huddinge.

En eloge till äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) för hennes insatser för att ge döva och dövblinda möjlighet till ett bra boende på ålderns höst.

Inga kommentarer: