14 maj 2010

Slopat sparkrav - men inte utan orosmoln

Mitt i min välbehövliga kristihimmelsfärdsledighet damp handlingarna till nästa kommunstyrelsesammanträde ner i min brevlåda: tre väl tilltagna bruna kuvert. För nu är det dags för de riktigt tunga besluten - Mål och budget för 2011 och alla de ärenden som hör ihop med den.

Glädjande nog ser det bättre ut i den kommunala ekonomin i Huddinge, utifrån de senaste prognoserna. Vi har därför kunnat ta bort det planerade generella sparkravet på 1 procent medan pris- och lönekompensationen på 1,5 procent kvarstår och alla nämnder får full volymkompensation utifrån befolkningsprognoserna, något som kommunledningen gick ut med i ett pressmeddelande redan förra veckan.

Jag känner mig förstås lättad över att äldreomsorgen slipper ytterligare effektiviseringskrav just nu. När finanskrisens effekter var som störst förra året genomförde vi en effektivisering på 2 procent, men den gången kunde vi hämta hem nästan hela besparingen genom sammanslagningen av social- och äldreomsorgsförvaltningarna och de effektiviseringar som det ledde till - och som samtidigt har lett till att vi faktiskt kunnat stärka kompetensen på viktiga områden. Den möjligheten hade inte funnits nu.

Men även om sparkravet försvunnit kommer det inte att bli alldeles enkelt att få ihop ekonomin, befarar jag. För några dagar sedan blev SKL:s avtal med Kommunal klart. Det blev ganska dyrt, avtalet ger enligt SvD motsvarande 4,65 procent på två år även om kostnaden för arbetsgivarna sägs vara "bara" 3,85 procent. Jag satte "bara" inom citationstecken för det är ju trots allt väsentligt mer än de ungefär 1,75 procent per år som industrifacken fick och avståndet till de 1,5 procent vi räknat med i budgeten är förstås ännu större. Och inom äldreomsorgsnämndens område är personalkostnaderna den stora budgetposten och Kommunals medlemmar den stora gruppen.

Och sen har vi förstås utvecklingen i omvärlden. Var de finansiella konvulsionerna i Europa slutar vet förstås ingen. Det räcker inte med att vi har en bra regering om ansvarslöshet råder i övriga Europa. Vänder konjunkturen nedåt så kommer det att synas i skatteintäkterna. Även om Huddinge numera har en välskött ekonomi så finns det anledning att ta signalerna på allvar. Vi måste fortsätta på den ansvarsfulla linje som det nuvarande alliansstyret i kommunen har följt.

DN

Inga kommentarer: