27 maj 2010

Har (s) gett upp hoppet om att regera Stockholm?

Har Socialdemokraterna helt gett upp hoppet om att få regera i Stockholm? Man kan tro det när man läser partiets förslag till tunnelbaneutbyggnad, som presenteras i Dagens Nyheter idag. Idéerna är spektakulära, men också helt orealistiska. Notan anges till "minst 80 miljarder kronor" och jag tror att det är viktigt att betona det lilla ordet "minst".

Tunnelbanan är viktig. Den fungerar som något av Stockholms blodomlopp, och likt en överviktig medelålders man måste Stockholm börja agera för att det ska flyta på bra även framöver. Det finns saker som man kan göra. I artikeln nämns ett byte av signalsystemet på den röda linjen, men det finns en hel del andra trimningsåtgärder som man också kan sätta in så att tunnelbanan ska kunna ta fler passagerare. Jag har lyssnat på kloka idéer från såväl förra entreprenören, Connex, som den nya, MTR.

Det finns också sträckor där det är trafikmässigt motiverat och ekonomiskt försvarbart att bygga ut tunnelbanenätet. Jag tror inte att vi nämner några exempel i Kristdemokraternas trafikprogram, men sträckorna Hagsätra-Älvsjö och Hjulsta-Barkarby känns som om de skulle vara genomförbara inom en överskådlig framtid.

Vad som däremot inte är genomförbart är det storslagna förslag som Socialdemokraterna lägger fram. Att bygga tunnelbana under jord kostar fruktansvärt mycket pengar. Bara att förlänga tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka skulle kosta mer än någon hittills har tyckt sig ha råd till, fastän sträckan rent trafikmässigt har varit önskvärd under flera decennier. Lägger man därtill en rad andra sträckor kors och tvärs genom staden så inser var och en att förslagen saknar varje form av realism.

Från en Huddinge-horisont kan man då möjligen undra varför man nöjer sig med att dra den nya den nya tunnelbanelinjen från Fridhemsplan via Liljeholmen och Älvsjö till Hagsätra. Varför inte fortsätta in i Huddinge när man ändå håller på och fantiserar?

Det fanns en tid när Socialdemokraterna gick till val på sin regeringsduglighet. Men regeringsduglighet förutsätter verklighetsförankring. Med förslag som detta visar partiet att den tiden nu är förbi. Nu är det luftiga men ogenomförbara visioner som gäller. Den konkreta, praktiska politiken överlämnar man åt den styrande Alliansen. Vi får verkligen hoppas att väljarna gör likadant.

Får vi kristdemokrater bestämma ersätts de ogenomförbara tunnelbanesatsningarna på betydligt mer realistiska spårvägsprojekt, som ger betydligt mer spår per satsad krona och kommer att göra kollektivtrafiken i såväl ytterstad som innerstad mer attraktiv för medborgarna.

Läs även: Olov Lindqvist, Carl Nettelblad

11 kommentarer:

Viskot sa...

Vad är det som är så orealistiskt med förslagen?

Utbyggnad mellan Odenplan och Nya Karolinska finns ju avsatta pengar för i det rödgröna budgetförslaget. En vidare sträckning till Solna skulle innebära ca 2 km längre sträcka.


För sträckan Hallonbergen - Rinkeby finns till och med redan en tunnel eftersom att tunnelbanan brukade gå den sträckan.

Byte av signalsystem för röda linjen är en relativt enkel historia, likaså att öppna upp kymlinge station. Allt detta är saker som kan göras i närtid utan större problem.

Att förlänga gröna linjen från Hagsätra till Älvsjö är en sträcka på mindre än 1,5 kilometer. Att sedan dra vidare till midsommarkransen är bara ytterligare 2,5 kilometer och därefter finns ju redan tunnlar till liljeholmen. Sista sträckan till Fridhemsplan är självklart krångligast men också den som ligger längst fram i tiden.

Sträckan Hjulsta- IKEA - Järfälla är ca 4,5 km totalt, något längre men här finns inget större behov av tunnlar. Särskilt som man kan dra delar av sträckan över gamla Barkaby flygfält.

Sträckan Mörby Centrum-Täby-Arninge är totalt ca 8 km och även den kan i stora delar dras ovan mark.

Tredje spår mellan Hässelby Strand och Alvik är ingen extremt komplicerad sak eftersom de byggs bredvid befintliga spår.

Återstår det som är krångligt. Att bygga samman Danderyd och Solna samt att dra tunnelbanan till Nacka via Sofia.

Därutöver har man ju vissionerna om ringleden men det handlar ju om något på 30 års sikt och mer en fråga om att förbereda stadsplanering.

Vad är det i detta som inte är realistiskt?

Karl Henriksson sa...

Som jag säger i mitt inlägg finns det delar av förslagen som är realistiska. Ett effektivare signalsystem på röda linjen tror jag att man kommer att fatta beslut om i total enighet, oavsett vilka som styr i landstinget, till exempel. Hagsätra-Älvsjö och Hjulsta-Barkarby är sträckor som ger stora fördelar samtidigt som kostnaderna är under kontroll.

Vad gäller Odenplan-NKS-Solna så skulle jag gärna se att sträckan byggdes - men den är dyr och framför allt så saknas kapaciteten på sträckan efter Odenplan, vilket skulle betyda att trafiken på gröna linjen västerut (Bromma, Vällingby, Hässelby) skulle behöva minska kraftigt. Ett tredje spår från Alvik till Hässelby skulle säkert gå att bygga, men det är inte där som de stora kapacitetsproblemen uppstår utan mellan Odenplan och Gullmarsplan.

Sedan räknar ju själv upp de delar som skulle bli fruktansvärt dyra: Liljeholmen-Fridhemsplan, Kungsträdgården-Nacka, Solna-Danderyd, tre goda exempel på sträckor där spårvagn skulle ge fullgod kapacitet till en bråkdel av kostnaden.

Jonathan Rieder Lundkvist sa...

Även jag har problem med förslaget - och jag skriver faktiskt varför i mitt blogginlägg här:

http://jrl5.blogspot.com/2010/05/tunnelbanan-och-dess-utbyggnad.html

Viskot sa...

Vad gäller sträckningen till Odenplan - NKS så är det ju viktigt att komma ihåg att delar av tågen redan har Odenplan som slutstation, jag är därför tveksam till om detta skulle orsaka någon större kapacitetsbrist. Men vist det är fullständigt möjligt att man skulle behöva se över balansen mellan de tre övriga linjerna, men någon drastisk förändring tror jag knappast det innebär.

Vad gäller Liljeholmen - Fridhemsplan så håller jag med om att det skulle vara ett mer komplicerat projekt och självklart kan man diskutera alternativ. Så som att dra ett spår av tvärbanan från Alvik - Fridhemsplan men fördelen med en spårlösing är att man antingen kan göra en ringlinje av Hagsätra spåret eller tidigare koppla ihop röd linje med grön. Jag är inte riktigt säker på vad man tänker sig här.

Vad gäller sträckan Solna - Danderyd så som sagt håller jag åter med om att den är mer komplicerad, men däremot har jag svårt att se någon spårvagnslösning som blir billigare. Hur du än gör måste du runt, över eller under Brunnsviken, och därtill över stocksundet. Så måste du ändå bygga tunnlar och broar kan du lika gärna se till att få ut trafikvolym ur en sådan investering.

Kungsträdgården - Nacka har ju varit ett gammalt projekt och i detta sammanhang är det säkerligen det mest kostsamma. Samtidigt finns det numera ett befolkningsmässigt underlag för detta. Här finns för övrigt stöd av delar av folkpartiet i riksdagen, så det är knappast bara en rödgrön tanke. Dessutom är det inte oerhörda kostnader det handlar om, Stockholmsberedning uppskattade kostnaden 2001 till 2,4 miljarder, något som säkerligen ökat, men jämfört med projekt som citybanan så är det fortfarande billigare.

Men jag kan hålla med om att i alla dessa fall så finns det alternativ att överväga. Men det jag vänder mig mot är att du kallar det hela orealistiskt och ett resultat av bristande verklighetsförankring. Sådana övertoner tyder inte på någon vidare seriositet.

Karl Henriksson sa...

Jag känner igen flera av dina resonemang, eftersom jag själv har sagt ungefär samma sak i samtal med experter på frågor kring spårutbyggnader.

Enligt SL:s experter skulle en förlängning från Odenplan till Karolinska få stora konsekvenser på trafiken i västerort och enligt alla källor jag rådfrågat är spårväg väldigt mycket billigare än tunnelbana. I boken "Persontransporter i långa banor" som Banverket gett ut sägs till exempel att kilometerkostnaden för ny spårväg är ungefär en fjärdedel av den för tunnelbana.

Det som är orealistiskt med Socialdemokraternas förslag är den sammanlagda volymen. De flesta (och dyraste) projekten finns inte med i Stockholmsöverenskommelsen, och redan den är väldigt ambitiös i förhållande till de tillgängliga resurserna. Eftersom man inte redovisar att resurser ska tas från de projekt som ingår i Stockholmsöverenskommelsen utgår jag ifrån att den fortfarande gäller även för (s). De dryga 80 miljarderna är alltså helt nya pengar som inte finns idag, samtidigt som de befintliga resurserna är intecknade för lång tid framöver. Visst kan man nog spänna bågen något jämfört med det som är beslutat idag, men mer än tre nya Förbifart Stockholm på ett bräde utöver de jättesatsningar som redan pågår med t.ex. Citybanan och Förbifarten? Nej, det är inte realistiskt.

Och vill man vara regeringsduglig kan man förvisso diskutera storslagna visioner för framtiden - men man måste också lägga genomförbara förslag för vad man faktiskt tror går att åstadkomma under de närmaste åren. Där tycker jag att man med den här tunnelbaneplanen misslyckas kapitalt.

Viskot sa...

Angånde tunnelbana Odenplan - Karolinska: enligt SL:s egen utredning så skulle en ändrad dragning resultara i att sträckan efter odenplan skulle få 3-minuterstrafik precis som röda linjen har. Det är inte direkt en enorm minskning av trafiken. Därtill noterar samma utredning att denna förändring närmare motsvarar den efterfrågan som finns i området.

Skillnaden mellan dragningarna i volym är att en tunnelbanealternativet, studierna visar att ungefär tre gånger så många passagerare skulle använda sig av tunnelbanelösningen. Vad gäller kostnaden så är skillnaden heller inte så stor. Totala kostnaden för spårvagn uppskattas av SL till 1 miljard, där själva spårdragningen går på mellan 330-550 miljoner beroende på sträckning och resten är kostnader för stationer, vagnar och dylikt detta inkluderar inte kostnad för depå men tanken i förslaget är att kunna kombinera detta med cittyspårvägen som redan byggs.

Kostnaden för tunnelbanan uppskattas till ungefär 1,5 miljarder. Där själva spårdragningen (alltså inte station) går på ca 1 miljard. Att den inte blir dyrare beror på att det inte tillkommer någon kostnad för tåg eftersom sådan redan finns.

Att själva spårdragningen bara blir något mer än dubbelt så dyr beror på att spårvagnarna måste dras mitt inne i stan vilket orsakar ökade kostnader.

Studien noterar för övrigt att en sådan spårdragning får stora negativa konsekvenser för den bil och busstrafik som sker där spåret dras.

Vad gäller finansieringen så finns det i det rödgröna budgetalternativet avsatt 10 miljarder under de kommande åren. Med en tänkt 50/50 lösning så skulle detta motsvara investeringar på upp till 20 miljarder. Sträckan odenplan - karolinska, den mest aktuella tar alltså bara upp en mindre del av detta. Den summa som är avsatt motsvarar alltså ungefär det som kan tänkas vara relevant under denna period 2011-2021.

80 miljarder motsvarar ju en grov uppskattning av hela paketet, men hela paketet är planer inom den närmaste 30 års perioden. Med tanke på att inga investeringar inom tunnelbanan har gjorts de senaste 15 åren, och enbart en mindre utbyggnad gjorts de senaste 25 så skulle det ju vara väldigt överdrivet att tro att dessa 80 miljarder skall ske inom de närmaste 10 åren.

Större projekt så som att bygga ringleder eller dra tunnelbana från liljeholmen till fridhemsplan är inte planer i den omedelbara närtiden. Mindre delar så som utbyggnad Hjulsta- Järfälla eller Hagsätra - Älvsjö skulle däremot utan problem kunna rymmas inom de ramar som finns med det rödgröna förslaget.

Karl Henriksson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Karl Henriksson sa...

Jag kan försäkra att om ni hade gått ut med budskapet att man inom den närmaste 10-15-årsperioden skulle förlänga tunnelbanan från Odenplan till Solna, Hagsätra till Älvsjö och Hjulsta till Barkarby skulle jag inte ha påstått att det vore orealistiskt eller saknade verklighetsförankring.

Men av den artikel i DN som jag byggde mitt resonemang på framställdes det som att bara den ringlinje som man inte ens hade brytt sig om att riktigt markera var man tänkte att den skulle gå var tänkt för det långa perspektivet. Resten var följaktligen tänkta att byggas inom överskådlig framtid. Och det är inte realistiskt.

Beträffande matematiken kring tunnelbanan till Karolinska använder vi oss uppenbarligen av olika utredningar. I SL:s förstudie från 2008 (http://tinyurl.com/39hxb2e) beräknas anläggningskostnaden för sträckan Odenplan-Karolinska till cirka 3 miljarder kronor. Inte heller där ingår några nya tåg för de nya spåren.

Om det visat sig att dessa kostnadsberäkningar var helt uppåt väggarna och man kan bygga tunnelbanelinjen för hälften så mycket så vore jag naturligtvis glad. Jag skulle naturligtvis gärna se tunnelbana till Karolinska.

Viskot sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Viskot sa...

Ja du har uppenbarligen en mer uppdaterad rapport min var från 2007 men även 3 miljarder faller ju lätt inom den ram för investeringar som ligger.

Men jag förstår inte riktigt din tolkning, 10 år är ju den närmaste framtiden när det gäller denna typ av investeringar. Trotts allt citybanan som idag håller på att byggas kommer inte att stå färdig för än 2017 så då kan jag inte förstå hur du kan tro att allt det här förutom ringleden skall vara klart inom 10 -15 år.

Bara planeringsprocessen för exempelvis utbyggnad mot nacka, en tunnel från liljeholmen till fridhemsplan eller en tunnel mot danderyd lär ju ta i alla fall minst 5 år. Planeringsprocessen för Citybanan tog ju som bekant 7 år. Det betyder att för att få ihop allt detta inom ramen för nuvarande infrastrukturöverenskommelse så skulle de rödgröna behöva fatta beslut om att bygga allt detta omedelbart efter att de tar makten. Det är väll ändå inte en realistiskt tolkning?

Så det känns lite som att skälet för att du inte tycker detta är realistiskt är för att du inte gör en realistisk tolkning av vad förslaget innebär

Karl Henriksson sa...

Till mitt försvar får man väl säga att jag har tolkat utspelet precis som det återges i DN-artikeln. Där framställs det som om sträckan Hagsätra-Fridhemsplan är aktuell i närtid (vilket får antas vara 10-15 år) och endast ringlinjen anges som hänförlig till en mer avlägsen framtid. Min personliga bedömning är att det var precis den bild som Socialdemokraterna ville ge, eftersom väljarna inte blir speciellt entusiastiska över tanken på att tunnelbaneutbyggnaden de vill se inte kommer att ske förrän dagens studenter börjar närma sig pensionsåldern.