07 maj 2010

Lars Ohlys politiska lärdomar

Lars Ohly (v) analyserar apropå krisen i Grekland de finanskriser som varit. Finns det några politiska lärdomar att dra? Jo, mer gemensamt ägande och färre avregleringar.

Hmm. Har inte den modellen också prövats? Den kallades kommunism, ledde till ett extremt förtryck och stor fattigdom och gör att de länder som prövade den fortfarande inte har kommit ikapp resten av Europa tjugo år efter att man avskaffade modellen. Det kanske finns politiska lärdomar att dra även av detta, eller vad säger du, Lars?

DN

Inga kommentarer: