06 maj 2010

Glädjande opinionsmätning men...

Jag får ofta frågor om opinionsmätningar. Jag brukar alltid säga att man inte ska ta dem på alltför stort allvar. Idag publicerar Expressen en ny Demoskop-undersökning som visar på att Alliansen är större än de rödgröna partierna, Kristdemokraterna ökat rejält och Sverigedemokraterna sjunkit tillbaka till en nivå långt ifrån fyraprocentsspärren. Gott så. Men min analys blir inte annorlunda för det. Opinionsmätningar ska inte tas på för stort allvar. Valet avgörs den 19 september. Det är de rösterna som räknas, inte opinionsmätningarnas. Den enda lärdom vi verkligen kan dra av dagens glädjande siffror är att valet inte är avgjort än. Det finns goda chanser till ett fortsatt alliansstyre inte bara i Huddinge och Stockholms läns landsting där jag kandiderar utan i hela landet. Jag hoppas och tror att väljarna ger oss det mandatet. Sverige, Stockholm och Huddinge skulle behöva det.

SvD

Inga kommentarer: