09 september 2005

Sänkta hyror hos Huge?

Jag läser på Hyresgästföreningens hemsida att de kräver sänkta hyror hos Huge, allmännyttan i Huddinge. Ännu inte specificerat med hur mycket.

Som styrelseledamot har jag god insyn i Huges ekonomi. Min bedömning är en helt annan. Under många år har Huge haft en alltför låg avskrivningstakt på sina fastigheter, en alltför låg soliditet och alltför små resultatmarginaler. Nu ger de sjunkande räntekostnaderna ett visst utrymme - men det behövs! Andra kostnader stiger, till exempel på grund av det skenande oljepriset.

Men det är klart, om Hyresgästföreningen får igenom sina krav på slopad fastighetsskatt och gynnsammare ränteavdrags- och fonderingsregler, då kan det möjligen finnas utrymme för oförändrad hyra nästa år. Möjligen.

Inga kommentarer: