06 september 2005

Innerstadsbor vill låta kranskommunerna folkomrösta

Stockholmare i innerstan vill låta folk i kranskommunerna vara med och rösta om trängselskatten, rapporterar Stockholm City idag. I en liten - och inte statistiskt säkerställd, ska tilläggas - opinionsundersökning säger 72 % av de svarande ja, medan endast 16 % säger nej.

Tyvärr hör Annika Billström (s) till nejsägarna, med stöd av Göran Persson (s). Och här i Huddinge kommer vi tyvärr inte att få uttrycka vår mening, tack vare Ann-Marie Högbergs (s) nej.

Det är beklagligt att inte ledande socialdemokrater förstår det som vanliga medborgare uppenbarligen fattat - att trängselskatten berör mig som bor i Skogås precis lika mycket som den berör den som bor i Farsta Strand ett par kilometer härifrån, och att jag och andra i kranskommunerna därför också borde få göra våra röster hörda.

Förhoppningsvis kommer såväl Annika som Göran och Ann-Marie sopas bort från makten i valet och en ny regim vara mer lyhörd mot stockholmare på bägge sidor om kommungränsen.

Inga kommentarer: