19 september 2005

De osynliga kommundelarna

I helgen hade Huddinge kommun en reklambilaga i Svenska Dagbladet. Jag har läst den från pärm till pärm (16 tabloidsidor) och kan konstatera att Skogås, Trångsund, Länna och allt annat som minner om att Huddinge kommun inte slutar ungefär i Balingsnäs märks endast genom sin frånvaro. Skogås nämns i förbigående som ett område där det byggs bostäder, Länna handelsområde nämns på samma sätt som i en uppräkning över områden där man kan köpa saker. I övrigt handlar allt om de centrala och västra delarna av kommunen.

Det är allt. Skulle de överhuvudtaget notera ifall vi blev en egen kommun? Det skulle i alla fall inte påverka kommunens marknadsföring. Bortsett från att budgeten skulle behöva minska en del. För man får väl räkna med att vi i öster stått för cirka 25% av kostnaden även om vi fått cirka 0,01% av utrymmet.

Inga kommentarer: