14 september 2005

Hyresrätter i västra Balingsnäs

Innan sommaren ifrågasatte jag hur det kom sig att sossarna satsade så mycket på hyresrätter i redan hyresrättsdominerade områden, medan man planerade att all mark i Balingsnässkolans upptagningsområde skulle bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter.

Kritiken måste ha rört vid en öm tå hos sossarna, för nu konstaterade Tomas Henriksson (s) från fullmäktiges talarstol att man hade lyssnat på mig (jodå, jag nämndes med namn och allt) och därför beslutat sälja en del av marken till ett lägre pris för att det skulle byggas hyresrätter.

På ett sätt gläds jag. Jag tycker verkligen att det är bra om det blir en mer blandad bebyggelse och befolkningssammansättning i Balingsnäs.

Trots det kan jag inte stödja det tilläggsavtal som klubbades på fullmäktige igår. Avtalet innebär att kommunen subventionerar marken med 900 kr/kvm bruttoarea, vilket för de 22-33 lägenheter det handlar om skulle innebära cirka 2,7 miljoner kronor. Pengar som skulle komma väl till pass för att genomföra en del av alla de investeringar som kommunen står inför.

Men om man nödvändigtvis ska slumpa bort mark långt under marknadsvärdet för att forcera fram hyresrätter, då är det bra att man gör det i Balingsnäs. Bra mycket bättre än att bygga ännu mer hyresrätter i t.ex. västra Skogås eller Flemingsberg.

Inga kommentarer: