13 september 2005

Tyvärr ja till alkohol vid kommunal representation

Ett av ärendena vid kommunfullmäktige igår var nya regler och riktlinjer för representation och gåvor. Jag argumenterade för att man skulle sluta servera alkohol vid kommunal representation. Jag talade om alkoholism och alla de människor i vår omgivning som - antingen vi känner till det eller inte - har problem med spriten och om det mänskliga lidande och de samhällskostnader som alkoholen för med sig.

Min motpart i debatten, Erling Karlsson, (s), tyckte uttryckligen inte att man skulle se den större bilden i det här sammanhanget utan resonerade som så att det skulle ses som konstigt om vi inte serverade alkohol när vi fick besök från våra vänorter.

Jag har aldrig fått intrycket av att vänortsbesöken är problemet - även om jag sanningen att säga aldrig har varit med vid en sådan middag.

Däremot har jag varit med på en del andra middagar i den kommunala sfären i Huddinge och kan konstatera att det emellanåt dricks ganska friskt. Jag har sett många kolleger/motståndare bli ordentligt berusade, trots att jag hör till dem som brukar avvika rätt tidigt, eftersom jag tycker att det finns roligare saker att göra än att umgås med berusade, medelålders människor.

Om jag, med några års erfarenhet av kommunpolitik, har sett det, så är jag övertygad om att Erling, som varit politiker i ett antal decennier, också måste ha sett det. Ja, han har ju inte sällan varit med på samma tillställningar som jag, så det vore helt orimligt att han inte märkt det. Så vad är det som gör honom blind för problemet? Har han blivit så van att han tycker att det är normalt och rimligt att folk super sig fulla på kommunala fester? Ser han inte kopplingen mellan att folk blir berusade på middagar till att de har problem med alkoholen? Eller bryr han sig helt enkelt inte?

Jag vet inte, men det jag vet är att min erfarenhet säger mig att det vore bra för alla parter om vi slutade servera alkohol vid kommunal representation - och inte minst skulle det vara bra för de politiker och anställda som har problem på det här området.

Alkoholkonsumtion är inte en nödvändig eller självklar del vare sig av arbetet eller det sociala umgänget. Det borde kommunen kommunicera, inte bara i ord utan också i handling.