31 mars 2008

Äldreguiden: Huddinge tämligen genomsnittligt

Så har då Socialstyrelsen äntligen publicerat den fruktade och efterlängtade Äldreguiden, med öppna jämförelser mellan landets alla äldreboenden (eller åtminstone nästan alla). För Huddinges del ser resultaten vid en hastig jämförelse tämligen genomsnittliga ut. De två områden där vi sticker ut negativt är självständighet och delaktighet, de där vi lyckas bäst kontinuitet och mat.

Självständighet visar sig vid närmare betraktelse handla om två saker, nämligen andelen platser där man slipper dela rum med någon annan än make/maka och andelen platser där man har tillgång till eget hygienutrymme och pentry. Här vet vi att vi har en hel del kvar att göra och det är just därför vi sedan jag tog över som ordförande i äldreomsorgsnämnden för drygt ett år sedan har tagit fram ett ambitiöst program för att bygga om och bygga nytt. Vi ska självklart erbjuda den standard som Huddinges äldre har rätt att kräva, och det kommer vi också att göra om några år när planerna har realiserats.

Delaktighet handlar om att de boende ska ha en individuellt utformad plan som de själva har varit delaktiga i utformandet av. Här förstår jag ärligt talat inte varför vi ligger under genomsnittet. Vi får helt enkelt lägga manken till och se till att delaktigheten ökar. Huddinges "vision" förpliktigar ju, om inte annat.

Positiva är resultaten vad gäller kontinuitet och mat. Huddinges äldreboenden förefaller vara betydligt bättre än genomsnittet när det gäller andelen heltidsanställda, personalomsättningen och andelen timanställda, vilket är glädjande. Kvaliteten i omvårdnaden måste rimligtvis bli högre i fall den som vårdar faktiskt har rimliga möjligheter att känna den boende. Beträffande maten har man mätt möjligheten att välja mellan flera olika rätter samt att tiden mellan sista måltid på kvällen och första måltid på morgonen inte ska bli för lång.

Man kan väl utan vidare konstatera att öppna jämförelser av det här slaget inte fångar in hela det spektrum av aspekter som skapar ett attraktivt äldreboende - men jag är glad att kommunen placerar sig ganska väl i mätningarna. Så får vi jobba vidare på att förbättra kvaliteten ute på våra boenden på de områden där man inte riktigt nått upp till önskvärd nivå.

Inga kommentarer: